Elektroničko nasilje – novi fenomen ili istoznačnica vršnjačkog nasilja?

enasiljezrtvadjete

Prije razvoja modernih tehnologija vršnjačko se nasilje događalo na igralištima, u parkovima, na hodnicima škola te je bilo moguće lakše ga opaziti i na njega reagirati. Danas se većina toga premjestila u „virtualni svijet“, što ne umanjuje, već naprotiv povećava kompleksnost ovog problema. Dijete ili mlada osoba i dalje mogu biti izloženi različitim oblicima nasilja pri čemu i druga djeca mogu sudjelovati.

Nasilje među djecom je namjerno uzrokovan fizički napad, psihičko, emocionalno ili seksualno nasilje koje je prouzročeno opetovanim ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece. Podrazumijeva šest definirajućih čimbenika: (1) namjera da se drugom nanese šteta ili ozljeda; (2) opetovanost nasilnog ponašanja; (3) nesrazmjer s obzirom na dob, snagu ili brojčanu nadmoć; (4) nemoć i ranjivost žrtve; (5) manjak podrške i (6) posljedice.

Elektroničko se nasilje može definirati kao svaka zlonamjerna i ponavljana uporaba informacijskih i  komunikacijskih tehnologija kako bi se nekome nanijela šteta, odnosno kako bi se najčešće neko dijete ponizilo, zadirkivalo, prijetilo mu se ili ga se zlostavljalo na neki drugi način.

Ono može uključivati slanje anonimnih poruka mržnje, poticanje grupne mržnje, nasilne napade na privatnost (otkrivanje osobnih informacija o drugima, „provaljivanje“ u tuđe e-mail adrese), kreiranje internetskih stranica (blogova) koje sadrže priče, crteže, slike i šale na račun vršnjaka, uhođenje, vrijeđanje, nesavjestan pristup štetnim sadržajima, širenje nasilnih i uvredljivih komentara, izlaganje dobi neprimjerenim sadržajima i seksualno namamljivanje.

Elektroničko nasilje uključuje radnje koje su:

  • ponavljane,
  • namjerne,
  • štetne i
  • obavljene u odnosima u kojima postoji neravnoteža moći.

Ukoliko četiri prethodno nabrojena aspekta stavimo u međuodnos s ranije navedenom definicijom nasilja među djecom možemo vidjeti da razlike – nema.

Današnja djeca i mladi su digitalni uređenici – ne poznaju svijet u kojem odrastaju bez modernih tehnologija. Zbog toga im je virtualni svijet vrlo važan. Isto tako, sada se nasilje koje se dešavalo u razredu, dešava putem interneta – u grupama na društvenim mrežama, chatovima unutar videoigrica, a posljedice djeca osjete kako u virtualnom, tako i u stvarnom svijetu.

Zato možemo reći da elektroničko nasilje nije nova vrsta nasilja. To je vršnjačko nasilje koje se odvija u virtualnom prostoru.