Najčešća pitanja

Škola odgovornog influensanja digitalna je platforma putem koje polaznici imaju priliku odslušati šest edukacijskih modula na temu odgovornog ponašanja u digitalnom okruženju, a s ciljem dobivanja certifikata od strane Centra za sigurniji internet Hrvatska kojim postaju #odgovorniinfluenser.

Prijavu u Školu moguće je izvršiti OVDJE!

Prilikom prijave polaznici unose svoje ime i prezime, poveznicu na društvenu mrežu na kojoj kreiraju sadržaj (ili više njih), adresu elektroničke pošte te datum rođenja.

Prijavom, odnosno unošenjem podataka, polaznici pristaju na obradu podataka i pregled društvene mreže na kojoj kreiraju sadržaj od strane Centra za sigurniji internet.

Prijaviti se mogu svi punoljetni influenceri i kreatori sadržaja koje prate populacija djece i mladih, ali i svi oni koji su voljni čuti i naučiti nešto novo te biti dio promjene i #odgovornoginfluensanja.

Prilikom prijave polaznici će moći odabrati s kojim ciljem žele pohađati Školu:

  • s ciljem certificiranja od strane Centra za sigurniji Internet (u tom slučaju polaznici ostavljaju poveznicu na društvenu mrežu na kojoj kreiraju sadržaj ili više njih) ili
  • s ciljem stjecanja novih znanja (u tom slučaju polaznici će dobiti diplomu o završenoj Školi, ali ne i certifikat Centra za sigurniji Internet o #odgovornominfluensanju).

Nakon prijave putem internet stranice https://influensajodgovorno.hr/, stručnjaci Centra za sigurniji internet nasumično će pregledati objave na društvenim mrežama/društvenoj mreži na kojoj prijavljena osoba kreira sadržaj (poveznica/e koja je navedena u prijavi) te joj dati povratnu informaciju i/ili smjernice.

Nakon prijave putem internet stranice https://influensajodgovorno.hr/ s ciljem stjecanja novih znanja (što znači da osoba nije influencer niti kreator sadržaja), osoba će na adresu elektroničke pošte dobiti korisničko ime s lozinkom putem kojeg može pristupiti edukacijskim modulima.

Nakon što polaznik odsluša sve edukacijske module i uspješno položi sve provjere znanja, na adresu elektroničke pošte dobit će diplomu o položenoj Školi od strane Centra za sigurniji internet u kojoj su raspisani svi edukacijski moduli te je naveden datum završetka Škole.

Stručnjaci Centra za sigurniji internet pregledavaju društvenu mrežu osobe koja se prijavila u Školu odgovornog influensanja nasumičnim pregledavanjem sadržaja koji se na istoj nalazi.

Pregled sadržaja podrazumijeva da će stručnjaci paziti da u objavama nema:

  • širenja govora mržnje u objavama i/ili u komentarima polaznika Škole ispod objava,
  • grubih psovki te diskriminacije po socijalnim, imovinskim, obrazovnim, rasnim, etničnim, vjerskim, individualnim, spolnim, seksualnim, jezičnim, starosnim ili drugima osobinama,
  • sadržaja koji prikazuje materijale sa seksualnim iskorištavanjem djece ili bilo kakvo promoviranje takvog sadržaja,
  • promoviranje bilo kojeg oblika vršnjačkog, elektroničkog nasilja i/ili bilo koje druge vrste nasilja te prikrivenog marketinga proizvoda neprimjerenih djeci.

Ovdje postoje dva moguća ishoda provjere sadržaja:

  1. Influencer je „prošao“ provjeru sadržaja

Ovo je situacija u kojoj stručnjaci Centra za sigurniji internet na društvenoj mreži osobe koja se prijavila nisu primijetili neprimjeren sadržaj (vidi pitanje broj 4. kako bi saznali na što sve stručnjaci obraćaju pažnju prilikom pregleda sadržaja).

To znači da prijavljena osoba na adresu elektroničke pošte dobiva korisničko ime i lozinku te da može započeti slušati edukacijske module te rješavati provjere znanja nakon svakog, a onda i biti certificirana te postati #odgovoraninfluencer.

  1. Influencer „nije prošao“ provjeru sadržaja

Ovo je situacija u kojoj su stručnjaci Centra za sigurniji internet na društvenoj mreži osobe koja se prijavila primijetili neprimjeren sadržaj i/ili imaju smjernice za kreiranje pozitivnijeg sadržaja, odgovornije ponašanje u digitalnom okruženju, pogotovo ukoliko je ponašanje usmjereno djeci i mladima.

To znači da će prijavljena osoba od strane stručnjaka Centra za sigurniji Internet dobiti povratnu informaciju i kratke smjernice o mogućem načinu prilagodbe sadržaja kojeg kreira u budućnosti.

U ovom slučaju osoba će, uz smjernice i povratnu informaciju, dobiti korisničko ime i lozinku na adresu elektroničke pošte. Osoba može započeti slušati edukacijske module te rješavati provjere znanja nakon svakog, no nema mogućnost dobiti certifikat od strane Centra za sigurniji internet.

Ukoliko osoba nakon položenih svih edukacijskih modula i uspješno položenih svih provjera znanja svoj sadržaj i objave na društvenoj mreži prilagodi smjernicama koje je prilikom kreiranja korisničkog računa dobila, može se javiti na adresu elektroničke pošte: info@csi.hr. Tada stručnjaci ponovno provjeravaju sadržaj na prijavljenim društvenim mrežama te, ukoliko stručnjaci ne primijete neprimjeren sadržaj (vidi pitanje 4. kako bi saznali na što sve stručnjaci obraćaju pažnju prilikom pregleda sadržaja), ovaj influencer će dobiti certifikat te postati #odgovorniinfluencer.

Ukoliko prijavljena osoba „nije prošla“ provjeru sadržaja od strane stručnjaka, ista MOŽE biti polaznik Škole odgovornog influensanja, ali NE MOŽE biti certificirana.

U ovom osoba polaznik dobiva povratnu informaciju i smjernice za kreiranje pozitivnijeg sadržaja, odgovornije ponašanje u digitalnom okruženju, pogotovo ukoliko je ponašanje usmjereno djeci i mladima.

Ukoliko osoba nakon položenih svih edukacijskih modula i uspješno položenih svih provjera znanja svoj sadržaj i objave na društvenoj mreži prilagodi smjernicama koje je prilikom kreiranja korisničkog računa dobila, može se javiti na adresu elektroničke pošte: info@csi.hr.

Tada stručnjaci ponovno provjeravaju sadržaj te, ukoliko stručnjaci ne primijete neprimjeren sadržaj (vidi pitanje 4. kako bi saznali na što sve stručnjaci obraćaju pažnju prilikom pregleda sadržaja), ovaj influencer će dobiti certifikat te postati #odgovorniinfluencer.

Stručnjaci Centra za sigurniji internet su socijalni radnici, psiholozi, socijalni pedagozi i kriminalisti te svakodnevno ulažu naporne kako bi digitalno okruženje bilo sigurno i poticajno za sve nas i za generacije koje dolaze.

Nakon svakog od šest edukacijskih modula postoji set od 5 do 10 pitanja koja se odnose na odslušani edukacijski modul. Uvjet za slušanje slijedećeg edukacijskog modula je položena provjera znanja za prethodni edukacijski modul.

Nakon odslušanih svih šest edukacijskih modula te uspješno položenih provjera znanja, influencer na adresu elektroničke pošte s koje je izvršio prijavu u Školu dobiva certifikat o položenoj školi te „stamp koji može koristiti prilikom kreiranja sadržaja u budućnosti, a koji označava da je uspješno završio Školu odgovornog influensanja.

Uvjet za prolaz provjere znanja i slušanje slijedećeg edukacijskog modula je 70% točnih odgovora od ukupnog broja pitanja.

Ukoliko nakon provjere znanja polaznik nema 80% točnih odgovora odnosno ne položi uspješno provjeru znanja, ima mogućnost još 2 puta poslušati edukacijski modul te riješiti ispit znanja. Dakle, polaznici maksimalno 3 puta mogu slušati isti edukacijski modul te odgovarati na pitanja iz provjere znanja.

Ako polaznik ne uspije položiti provjeru znanja ni nakon trećeg puta, može nam se obratiti na info@csi.hr

Certifikat je digitalna potvrda koju polaznici Škole dobivaju po završetku iste, a uključuje i „stamp“ kojeg polaznici mogu koristiti u budućnosti prilikom kreiranja sadržaja na društvenim mrežama.

Certifikat znači da je polaznik škole usvojio znanja o važnosti odgovornog ponašanja u online svijetu, podizanju svijesti o važnosti prepoznavanja i prijave neprimjerenog sadržaja na internetu kao i načinu prijave istog te prepoznavanju važnost kreiranja pozitivnog online sadržaja i stvaranja pozitivnog utjecaja.

Certifikat vrijedi jednu godinu od dana njegovog izdavanja, odnosno dana položenih svih edukacijskih modula u sklopu Škole odgovornog influensanja.

Nakon godine dana polaznik Škole odgovornog influensanja, za potrebe izdavanja novog certifikata za iduću godinu, može sudjelovati u dodatnim aktivnostima i edukacijskim modulima u sklopu Škole o kojima će biti naknadno kreirani i prilagođeni najaktualnijim izazovima u digitalnom okruženju nakon čega mu se certifikat produžuje.

Nakon što polaznik odsluša sve edukacijske module i uspješno položi sve provjere znanja, na adresu elektroničke pošte dobit će diplomu o položenoj Školi od strane Centra za sigurniji internet u kojoj su raspisani svi edukacijski moduli te je naveden datum završetka Škole. Diplomu polaznici mogu koristiti u osobne svrhe.

Stručnjaci Centra za sigurniji Internet dostupni su na e-mail: info@csi.hr te na broj besplatne savjetodavne linije Centra za sigurniji Internet 0800 606 606 koja je dostupna svakim radnim danom od 8:00 do 20:00 sati.