Martina Nikolić

mag. psych.

Martina Nikolić je psihologinja u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu te Centru za sigurniji Internet.

Diplomirana psihologinja s iskustvom u radu s osobama s intelektualnim oštećenjem, osnovnoj školi i djecom s problemima u ponašanju. Poseban afinitet ima prema temi sigurnosti i zaštite djece na internetu te društvenim mrežama i korištenju medijskog prostora za promicanje pozitivnog online sadržaja i zagovaranja tema koje za cilj imaju zaštitu prava i interesa djece i mladih. Konstantno se usavršava te pohađa brojne edukacije poput edukacije za korištenje ekspresivnih art terapija, asocijativne karte, mindfulness za djecu i adolescente, psihološke krizne intervencije itd.

Trenutno u edukaciji za dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta i realitetnog psihoterapeuta. Stručni je suradnik psiholog u Centru za sigurniji Internet. Radi na razvijanju inovativnih alata za rad na području zaštite djece na internetu i sudjeluje u osmišljavanju i provedbi brojnih aktivnosti Centra s djecom, stručnjacima i roditeljima.

Moduli

  • Kako djeca razumiju medije i koja je uloga influensera?
martina.nikolic@cnzd.org