Marija Šmit

dr. sc.

Digitalna transformacija koja iz dana u dan mijenja svijet uvelike utječe i na ponašanje djece u digitalnom okruženju, što je znanstveno istraživačko područje dr. sc. Marije Šmit.

Nakon stjecanja diplome na EFOS-u, smjer Marketing management, svoj akademski put nastavila je na PSS Marketing posebnih područja, pri čemu je obranila završni rad „Djeca kao potrošači“. Na istom Poslijediplomskom specijalističkom studiju je bila izabrana u naslovno suradničko zvanje asistentice.
Doktorsku disertaciju pod nazivom „Djeca u okruženju digitalnog marketinga“ obranila je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Management na EFOS-u.Sudjelovala je na nizu stručnih i znanstvenih konferencija te je objavila nekoliko znanstvenih radova u časopisima.

Područje interesa, osim u znanstvenom kontekstu proizlazi i iz uloge majke troje djece predškolske i osnovnoškolske dobi, a s kojima zajednički sudjeluje u istraživačkom projektu „Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece“ te je članica Savjetodavnog tijela roditelja projekta D.E.C.I.D.E.

Moduli

  • Utjecaj digitalnog marketinga na djecu