Lucija Vejmelka

izv. prof. dr. sc.

Lucija Vejmelka rođena je 1983. u Zadru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2001. godine upisuje studij socijalnog rada u Zagrebu. Tijekom studija ističe se kao najbolji student generacije te biva nagrađena za poseban uspjeh u studiju. 2006. godine stječe diplomu iz socijalnog rada, a svoje obrazovanje nastavlja edukacijom za superviziju udomitelja od 2006. do 2008. godine, te upisom poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 2007. godine na Studijskom centru socijalnog rada obranjenog 2012. Godine. 2014 godine upisuje Specijalistički poslijediplomski studij iz obiteljske medijacije.

Moduli

  • Digitalna dobrobit i kreiranje pozitivnog online sadržaja