Gordana Buljan Flander

prof. dr. sc.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander klinička je psihologinja, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, stalna sudska vještakinja za zlostavljanu i traumatiziranu djecu. Kroz cijelu se svoju bogatu karijeru bavi zaštitom djece, njihovog mentalnog zdravlja i njihovih prava. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Bila je među prvima koji su početkom 90.-tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te se upravo toj djeci posvetila kroz cijelu svoju karijeru.

Osnivačica je Hrabrog telefona i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, te dobitnica Nagrade za životno djelo u području zaštite prava djeteta 2018. godine i Državne nagrade za znanost 2019. godine.

Moduli

  • Kako postupiti kada nam se povjeri žrtva nasilja?