Ana Veočić

mag. act. soc.

Ana Veočić socijalna je radnica u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu te Centru za sigurniji Internet.

Posjeduje iskustvo rada s roditeljima te djecom i mladima na temu sigurnosti na internetu te odgovornog i sigurnog korištenja modernih tehnologija kroz edukativne i preventivne aktivnosti koje provodi u Centru za sigurniji Internet. Stručni interes joj je odgovorno igranje videoigra te nasilje unutar videoigrica, a na ovu temu često sudjeluje u aktivnostima A1 kao što su „A1 Adria League“ i A1 #GamingEdu.

Polaznica je Programa cjeloživotnog obrazovanja „Koristi i rizici modernih tehnologija“ na Pravnom fakultetu u Zagrebu te je edukant druge godine Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

Svoja znanja kontinuirano usavršava na brojnim edukacijama, konferencijama i slično.

Moduli

  • Oblici i metode elektroničkog nasilja